base top
logo
banner aktuality

Novinky

Společnost SGS, a.s. dodává jako jedno ze svých původních řešení telemetrickou komunikační jednotku SGS Monitor GPRS určenou pro průmyslovou automatizaci. Jedná se o komunikační jednotku pracující na platformě sítě GSM a služby GPRS. Celé zařízení je postaveno na špičkové technologii komunikačních modulů společnosti Siemens. Komunikační jednotka SGS Monitor GPRS umožní, s využitím technologie GPRS, rychlejší a spolehlivější přístup ke vzdáleným zařízením. Tento komunikační standard zajišťuje obousměrnou komunikaci na sítích GSM a nabízí možnosti přenosu dat v mnoha oblastech aplikací.

Společnost SGS, a.s. dodává jako jedno ze svých původních řešení telemetrickou komunikační jednotku SGS Router GPRS P5 určenou pro průmyslovou automatizaci s možností připojení do lokální sítě LAN. Jedná se o komunikační jednotku pracující na platformě sítě GSM a službě GPRS. Komunikační jednotka SGS Router GPRS P5 umožní, s využitím technologie GPRS, rychlejší a spolehlivější přístup ke vzdáleným zařízením. Tento komunikační standard zajišťuje obousměrnou komunikaci na sítích GSM a nabízí možnosti přenosu dat v mnoha oblastech aplikací. Jádrem celého zařízení je datový modul Siemens MC-39i.

Modemy MC39i, MC45, TC45 jsou kompaktní GSM modemy pro přenos dat, hlasu, SMS zpráv a faxů v GSM sítích. Modemy podporují také GPRS standard a tím umožní přenos daleko většího objemu dat až 21.4 kb/s jedním time-slotem, než přenosy klasickým CSD. Standardní průmyslová rozhraní a integrovaná čtečka SIM karet dávají možnost používat tento modem rychle, jednoduše a univerzálně jako dvoupásmový modem GSM/GPRS. Funkčnost modemu odpovídá vlastnostem modulů MC39i, MC45 a TC45, k nimž byla přidána čtečka SIM karty, rozhraní RS232, analogové rozhraní pro připojení sluchátka a byl zvětšen rozsah možného napájecího napětí. Všechna rozhraní modemu jsou standardizována, integrována do krytu a jsou odolná proti vibracím.